Guvernul trimite comunicate la 03.33. IATĂ DOVADA!

Să mai spună cineva că angajații Guvernului României nu muncesc din greu și că la Palatul Victoria se arde curentul degeaba. Cum altfel vă explicați comunicatul de presă pe care reprezentanții Guvernului l-au transmis la ora 03.33?

Pentru că uitaseră probabil să anunțe care au fost proiectele de acte normative care au fost adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din data de 28 mai 2020, reprezentanții instituției din Calea Victoriei au transmis aceste informații vineri dimineața, la ora 03.33 (după cum se poate vedea în imaginea de mai jos).
Iată care a fost conținutul comunicatului care pentru nimic în lume nu putea aștepta să fie transmis pe la o oră normală:
I.ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
II.HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 355 Bistrița”
2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilionul A – Cămin militar din cazarma 1548 Sibiu”
3.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
4.HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
5.HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor și pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
7.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500”, județul Călăraşi

III. NOTE
1.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Caraş-Severin în domeniul public al statului, în vederea constituirii dreptului de administrare în favoarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin.

Share this...